Sopimusehdot

Sopimusehdot
1. Liikuntajäsenkortti on voimassa määräaikaisena valinnan mukaan vähintään yhden normaalihintaisen kalenterikuukauden tai erikseen sopimuksessa ilmoitetun ajan esim. 3kk tai 12 kk, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden kalenterikuukauden irtisanoutumisajalla (= voimassa irtisanoutumispäivästä seuraavan kuukauden viimeiseen päivään) tuolloin voimassa olevin asiakashinnoin, mikäli uutta määräaikaista sopimusta ei tehdä. Jäsenkortti on aina henkilökohtainen. Väärinkäytöksestä veloitetaan 100 eur/tahallinen väärinkäytöskerta kortin omistajalta. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

2. Paperilaskussa laskutuslisä on 8,00€/lasku. E-laskulisä on 0,80€/lasku (=toimisto-/osamaksulisä). Etukäteismaksut (käteismaksut, liikuntasetelit ym.) tulee suorittaa 21 päivää ennen laskun eräpäivää. Muodostunutta E-laskua tai paperilaskua ei voi jälkikäteen maksaa asiakaspalveluun. Asiakas on itse vastuussa E-laskun aktivoinnista klubin henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Mikäli E-laskua ei ole aktivoitu vähintään 21 päivää ennen laskun eräpäivää on klubi oikeutettu paperilaskutukseen (laskutuslisä 8€). Ennakkoilmoituksena veloituksista toimii tämä jäsensopimus. Pyynnöstä jäsenellä on oikeus saada ennakkoilmoitus ennen jokaista veloitusta (kustannukset tästä veloitetaan jäseneltä).

3. Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat FIT -klubi ja palvelun ostanut jäsen. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän, jonka suuruuden jäsen klubille kertoo. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

4. Liikuntasopimuksen irtisanominen: Mikäli jäsen haluaa lopettaa sopimuksen on hänen kirjallisesti ilmoitettava asiasta yksi (1) kalenterikuukausi ennen sopimuskauden loppua. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanottu sopimus päättyy kirjallisesta irtisanomispäivästä lukien aikaisintaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Muutokset tehdään aina kirjallisesti ja irtisanoutuminen astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat vahvistaneet irtisanoutumisen. Sopimuksen irtisanominen voimassa olevan tauon aikana ei ole mahdollista. Kanta-asiakkuuksissa on aina määräaikainen peruskausi esim. 12 kk. Määräaikaisuuden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana silloin voimassaolevin jäsenhinnoin. Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen on mahdollista vain määräaikaisen sopimuskauden
päätyttyä. Mikäli jäsen haluaa irtisanoa sopimuksen kesken määräaikaisuuden, tulee hänen maksaa saamansa Kanta-asiakasedut yritykselle sekä sopimuksesta koituva purkukulu, joka on 29,95€/4 vko jäsenyyden voimassaolon ajalta. Ostettu määräaikainen liikuntapalvelu voidaan myös vaihtaa
kokonaishinnaltaan vastaavaan muuhun palveluumme sopimuksen loppuosasta.

5. Toistaiseksi voimassa olevan liikuntasopimuksen keskeyttäminen: Jäsenyyden tauottamisesta on sovittava etukäteen kirjallisesti asiakaspalvelun kanssa esim. sähköpostilla. Keskeytyksen voi aloittaa aikaisintaan jo laskutetun maksukauden päätyttyä. Tauotus on aina määräaikainen, min. 4 vko tai pitkäaikaisissa tapauksissa max.12kk. Taukoajan jälkeen käyttöoikeus sekä veloitukset käynnistyvät automaattisesti. Viive keskeytysilmoituksesta sen aktivointiin on vähintään 21 päivää. Sopimuksen irtisanominen kesken määräaikaisen tauon ei ole mahdollista, vaan jäsenyyden tulee olla aktiivisena vähintään yhden kalenterikuukauden ajan tauon jälkeen.

6. Määräaikaisen jäsensopimuksen keskeyttäminen (max.12 kk): pitkäaikaisen sairauden (yli 2 kk), raskauden tai armeijan takia jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi. Keskeytysturvan aktivoimiseen on esitettävä kirjallinen todiste, kuten esim. lääkärintodistus, palvelustodistus tmv. Muutokset jäsenyyteen tehdään aina kirjallisesti ja tauko astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat vahvistaneet tauon päivämäärät. Keskeytys ei lyhennä maksullista peruskautta. Myös sovittua maksusuunnitelmaa voidaan muuttaa kesken sopimuskauden. Keskeytysturva aktivoituu muutoin samoin ehdoin kuin kohdassa (5).

7. Klubin jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi klubille. Vieraan tulee aina sopia tutustumisesta etukäteen klubin henkilökunnan kanssa sekä täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan saa tuoda klubille vastikkeetta yhden (1) kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen palveluhinnan käynneistään. Tahallisesta virheellisestä käynnistä (=kortin luvattomasta käytöstä) veloitetaan kortin omistajaa 100,00€/käyntikerta + 8€ laskutuslisä. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava henkilökunnalle.

8. Ole.Fit-klubin jäsenenä olet oikeutettu vierailemaan muilla Ole.Fit-keskuksilla kaksi kertaa kalenterikuukauden aikana (pois lukien oman talousalueen klubit 10 km säteellä kotiklubistasi). Vierailuoikeus on voimassa asiakaspalvelun aukioloaikoina ja todetaan Ole.Fit vierailijakortilla, jonka saat pyydettäessä oman klubisi asiakaspalvelusta. Tarkista vierailtavat Ole.Fit klubit ja asiakaspalvelun aukioloajat osoitteessa www.ole.fit

9. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kuukautta ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannalta olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, jossa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan
asiakkaan hyväksyneen muutokset.

10. Muista myös ystäviäsi saamillasi ystävälahjakorteilla/-passeilla (3 kpl liikuntalahjakortteja).

11. 30 päivän vaihto-oikeus (määräaikaiset 12kk+ sopimukset). Mikäli elämäntilanteesi vaihtuu tai mielesi muuttuu voit vaihtaa tällä sopimuksella ostamasi liikuntapaketin 30 päivän sisällä ostopäivästä seuraaviin palveluihimme: 5 x 45 minuutin hieronta á 45€/krt tai 3 x PT –ohjauspalvelu á 75€/krt
tai 450 minuutin solariumkortti á 0,50€/minuutti (+pantti 10 €/kortti). Vaihtotarjouksen hinnoissa on jo huomioitu mahdollisesti saamasi lahjakorttien tms. arvot. Vaihtotarjousta tai kampanjatarjousta ei voi yhdistää muihin saamiisi kampanjaetuihin tai -tarjouksiin. Ennen vaihtoa jo käytetyt PT-palvelut
tms. palvelut laskutetaan erikseen. Vaihtotarjouksen palvelut vaihtelevat toimipisteittäin.

12. Kampanjatarjoukset ja liikuntalahjakortit. Kaikki kuntokeskuksen tarjouskampanjat edellyttävät sopimuksen normaalihintaista määräaikaisuutta: 1 kalenterikuukausi, 12kk tai erikseen sopimuksen mainitun ajan. Liikuntalahjakortit 25€, 30€, 50€ tai muu sopimuksessa mainittu summa hyvitetään
asiakkaan aloituskaudesta. Tutustumisedun lunastaminen edellyttää myös yllä mainittua määräaikaisuutta, joka on aina vähintään yksi normaalihintainen kalenterikuukausi. Lisätietoja liikuntasopimuksen voimassaoloajasta kohdassa 1 ja irtisanomisesta kohdassa 4.YHTEISKORTIN SOPIMUSEHDOT:

1. Liikuntajäsenkortti on voimassa määräaikaisena valinnan mukaan vähintään yhden normaalihintaisen kalenterikuukauden tai erikseen sopimuksessa ilmoitetun ajan esim. 3kk tai 12 kk, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden kalenterikuukauden irtisanoutumisajalla (= voimassa irtisanoutumispäivästä seuraavan kuukauden viimeiseen päivään) tuolloin voimassa olevin asiakashinnoin, mikäli uutta määräaikaista sopimusta ei tehdä. Jäsenkortti on aina henkilökohtainen. Väärinkäytöksestä veloitetaan 100 eur/tahallinen väärinkäytöskerta kortin omistajalta. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

2. Paperilaskussa laskutuslisä on 8,00€/lasku. E-laskulisä on 0,80€/lasku (=toimisto-/osamaksulisä). Etukäteismaksut (käteismaksut, liikuntasetelit ym.) tulee suorittaa 21 päivää ennen laskun eräpäivää. Muodostunutta E-laskua tai paperilaskua ei voi jälkikäteen maksaa asiakaspalveluun. Asiakas on itse vastuussa E-laskun aktivoinnista klubin henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Mikäli E-laskua ei ole aktivoitu vähintään 21 päivää ennen laskun eräpäivää on klubi oikeutettu paperilaskutukseen (laskutuslisä 8€). Ennakkoilmoituksena veloituksista toimii tämä jäsensopimus. Pyynnöstä jäsenellä on oikeus saada ennakkoilmoitus ennen jokaista veloitusta (kustannukset tästä veloitetaan jäseneltä).

3. Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat kotisali ja palvelun ostanut jäsen. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän, jonka suuruuden jäsen klubille kertoo. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

4. Liikuntasopimuksen irtisanominen: Mikäli jäsen haluaa lopettaa sopimuksen, on hänen kirjallisesti ilmoitettava asiasta oman kotisalinsa asiakaspalveluun yksi (1) kalenterikuukausi ennen sopimuskauden loppua. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanottu sopimus päättyy kirjallisesta irtisanomispäivästä lukien aikaisintaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Muutokset tehdään aina kirjallisesti ja irtisanoutuminen astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat vahvistaneet irtisanoutumisen. Sopimuksen irtisanominen voimassa olevan tauon aikana ei ole mahdollista.

5. Toistaiseksi voimassa olevan liikuntasopimuksen keskeyttäminen: Jäsenyyden tauottamisesta on sovittava etukäteen kirjallisesti oman kotisalin asiakaspalvelun kanssa esim. sähköpostilla. Keskeytyksen voi aloittaa aikaisintaan jo laskutetun maksukauden päätyttyä. Tauotus on aina määräaikainen, min. 4 vko tai pitkäaikaisissa tapauksissa max.12kk. Taukoajan jälkeen käyttöoikeus sekä veloitukset käynnistyvät automaattisesti. Viive keskeytysilmoituksesta sen aktivointiin on vähintään 21 päivää. Sopimuksen irtisanominen kesken määräaikaisen tauon
ei ole mahdollista, vaan jäsenyyden tulee olla aktiivisena vähintään yhden kalenterikuukauden ajan tauon jälkeen.

6. Sopimusmuutos- ja laskustusasioissa jäsenen on otettava yhteyttä omaan kotisaliinsa. Muille toimipisteille jätettyihin yhteydenottoihin ei pystytä reagoimaan eikä niitä välitetä eteenpäin. Toimipistekohtaisista jäseneduista olet oikeutettu oman kotisalisi tarjoamiin etuihin.

7. Aktivoidakseen käyttöoikeuden kotisalinsa lisäksi myös muilla Yhteiskortin toimipisteillä, asiakkaan tulee esittää voimassa oleva Yhteiskorttisopimus kunkin toimipisteen asiakaspalvelussa ensimmäisen vierailun yhteydessä. Yhteiskortin palveluita ei saa käyttää mikäli jäsenmaksut ovat myöhässä, jäsenyys on tauolla, irtisanottu tai vaihdettu muuhun korttityyppiin. Väärinkäytöksestä veloitetaan 100 eur/tahallinen väärinkäytöskerta kortin omistajalta.

8. Klubin jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi kotisalille. Vieraan tulee aina sopia tutustumisesta etukäteen henkilökunnan kanssa sekä täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan saa tuoda vastikkeetta yhden (1) kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen palveluhinnan käynneistään. Tahallisesta virheellisestä käynnistä (=kortin luvattomasta käytöstä) veloitetaan kortin omistajaa 100,00€/käyntikerta + 8€ laskutuslisä. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava henkilökunnalle.

9. Ole.Fit-klubin jäsenenä olet oikeutettu vierailemaan myös muilla Ole.Fit-keskuksilla kaksi kertaa kalenterikuukauden aikana (pois lukien oman talousalueen klubit 10 km säteellä kotiklubistasi). Vierailuoikeus on voimassa asiakaspalvelun aukioloaikoina ja todetaan Ole.Fit vierailijakortilla, jonka saat pyydettäessä oman klubisi asiakaspalvelusta. Tarkista vierailtavat Ole.Fit klubit ja asiakaspalvelun aukioloajat osoitteessa www.ole.fit

10. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kuukautta ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannalta olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, jossa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset. Yhteiskorttiin sisältyviin toimipisteisiin ja niiden palveluihin voi tulla muutoksia.

11. Muista myös ystäviäsi saamillasi ystävälahjakorteilla/-passeilla (3 kpl liikuntalahjakortteja).

12. Kampanjatarjoukset ja liikuntalahjakortit. Kaikki kuntokeskuksen tarjouskampanjat edellyttävät sopimuksen normaalihintaista määräaikaisuutta: 1 kalenterikuukausi, 12kk tai erikseen sopimuksen mainitun ajan. Liikuntalahjakortit 25€, 30€, 50€ tai muu sopimuksessa mainittu summa hyvitetään asiakkaan aloituskaudesta. Tutustumisedun lunastaminen edellyttää myös yllä mainittua määräaikaisuutta, joka on aina vähintään yksi normaalihintainen kalenterikuukausi. Lisätietoja liikuntasopimuksen voimassaoloajasta kohdassa 1 ja irtisanomisesta kohdassa 4.Selaa tuoteryhmiä

Ostoskorisi on tyhjä

Suodata tuotteita

Toimitusehdot

https://www.checkout.fi/ehdot-...Nämä toimitusehdot ovat voimassa 26.3.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Ole Fit Hyvinkää Oy
Hämeenkatu 4
05800 Hyvinkää

0400470809
hyvinkaa@ole.fit
hyvinkaa.ole.fit
3293141-6

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksutapana toimii Checkout Finland Tästä likistä pääset tutustumaan palvelutarjoajan maksuehtoihin

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla: https://fitkuntovillatehdas.mycashflow.fi/flow/contents/pages/2

Ole Fit Hyvinkää Oy
Hämeenkatu 4
05800 Hyvinkää

0400470809
hyvinkaa@ole.fit
hyvinkaa.ole.fit
3293141-6

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit